Fil-am rapper EZ Mil, might perchance perchance also kontrata na sa file imprint ng rap icons Eminem at Dr. Dre

Fil-am rapper EZ Mil, might perchance perchance also kontrata na sa file imprint ng rap icons Eminem at Dr. Dre

Isang panibagong career milestone ang nakamit ng Filipino-American rap artist na si EZ Mil. Ito ay matapos siyang lumagda ng kontrata sa file imprint na pinangangasiwaan ng American rap icons…